/* * funkce pro praci s reg.formem nosicu a stetek */ var profile_errors = { 'errors': 'Ve formuláři jsou následující chyby, prosím, opravte je:', 'missing-name': 'Není vyplněné jméno', 'missing-surname': 'Není vyplněné příjmení', 'missing-birthyear': 'Není vyplněný rok narození', 'missing-gender': 'Není zvolené pohlaví, vyberte Muž nebo Žena', 'missing-email': 'Není vyplněný e-mail', 'missing-service': 'Vyberte alespoň jednu službu', 'invalid-email': 'Neplatná e-mailová adresa, použijte formát jmeno@domena.cz', 'invalid-tel': 'Neplatné telefonní číslo, použijte formát +XXX XXX XXX XXX' }; var must_agree = 'Musíte potvrdit souhlas s podmínkami registrace na Golfczech.cz'; /* * kontrola zakladnich povinnych prvku formulare */ function checkCaddyRegistrationForm() { if($F('terms-agree') == null) { alert(must_agree); return false; } var ok = true; var error = ""; // pri registraci musi byt i heslo /*var reqs = ['login','password1','password2','name', 'surname', 'address1', 'city', 'country', 'email'];*/ var reqs = ['name', 'surname', 'birthyear', 'email']; // povinna pole for(i = 0; i < reqs.length; i++) { var req = reqs[i]; var value = $F('cereg-' + req).trim(); if(value == '') { ok = false; error += '\n' + profile_errors['missing-' + req]; } } if(! $('cereg-gender-male').checked && ! $('cereg-gender-female').checked) { ok = false; error += '\n' + profile_errors['missing-gender']; } // kontrol sluzby if(! $('cereg-type-caddy').checked && ! $('cereg-type-escort').checked && ! $('cereg-type-hostess').checked) { ok = false; error += '\n' + profile_errors['missing-service']; } // kontrola telefonu var tel = $F("cereg-tel").trim(); if(tel != "" && ! checkTel(tel)) { ok = false; error += '\n' + profile_errors['invalid-tel']; } // kontrola e-mailu var email = $F("cereg-email").trim(); if(email != "" && ! checkEmail(email)) { ok = false; error += '\n' + profile_errors['invalid-email']; } if(! ok) { alert(profile_errors['errors'] + error); return false; } return true; }